Zwrot nadpłaconego podatku z Norwegii

Wielu ludzi pracujących za granicą nie wie, że przysługuje im legalny zwrot nadpłaconego przez pracodawcę podatku. Wynika to z prawa podatkowego. Jeśli praca jest legalna, każdy pracodawca już od pierwszej wypłaty potrąca pracownikowi zaliczkę na podatek, którą odprowadza do miejscowego Urzędu Skarbowego.

Prawo każdego kraju przewiduje pewną kwotę w skali roku, którą można zarobić bez opodatkowania. Jeśli dochód przekroczy kwotę zwolnioną z podatku, wtedy nastąpi zwrot tylko części zapłaconej zaliczki.  Ewentualny zwrot podatku następuje na podstawie rocznego zeznania podatkowego składanego do Urzędu Skarbowego (właściwego dla miejsca zatrudnienia) w formie deklaracji podatkowej.Deklaracji tej dokonuje się na podstawie dokumentów wystawianych przez pracodawcę i ewentualnie przez Urząd Skarbowy.

W Norwegii dokumentem wystawianym przez pracodawcę (lub pracodawców, jeśli było ich kilku w danym roku rozliczeniowym) jest RF-1015B, inaczej Lonns-trekkoppgave (odpowiednik polskiego PIT-11). Informuje on o dochodach na terenie Norwegii w danym roku podatkowym.

Dokument wystawiany przez Urząd Skarbowy to Selvangivelse. Ten formularz zeznania podatkowego jest wysyłany do podatnika na zarejestrowany adres (w Norwegii lub Polsce). Zawiera on kody umożliwiające wysłanie zeznania podatkowego drogą elektroniczną do lokalnego urzędu podatkowego w Norwegii.

W każdym kraju istnieje termin, do którego należy składać roczne zeznania podatkowe w formie deklaracji podatkowej.  Jeśli rozliczenie następuje na podstawie Selvangivelse, data ta to 30 kwietnia. Jeśli rozlicznie nie zostanie dokonane na czas, norweski urząd podatkowy wysyła upomnienie,  a następnie sam dokonuje rozliczenia, bazując na posiadanych informacjach (np. na podstawie danych od pracodawcy). Przy tym  dolicza karę oraz odsetki i nie uwzględnia należnych odpisów.

Ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku można na dwa sposoby:

-samodzielnie, wypełniając odpowiednie dokumenty ,

-zlecić to zadnie profesjonalniej firmie.

W drugim przypadku można tego dokonać przez internet. Wtedy sprawa ograniczy się tylko do dostarczenia wymaganych dokumentów. Jedną z takich renomowanych firm o światowym zasięgu i długoletnim doświadczeniu jest  RT TAX.  Wymagane przez nią dokumenty to  RF-1015B (Lonns-trekkoppgave),  formularz Selvangivelse (jeśli się go otrzymało), kopia Skattekort ( jeśli się ją posiada) i kopia dowodu osobistego lub paszportu.

W przypadku, gdy nie ma się wszystkich wymaganych dokumentów, doświadczeni pracownicy z RT TAX pomogą w ich skompletowaniu. W tym przypadku należy skontaktować się z ich specjalistami od podatków.

Kiedy nastąpi zwrot podatku? Jeśli dotyczy on ostatniego roku, norweski  Urząd Skarbowy powinien je wypłacić do końca października. Jeśli sprawa dotyczy zwrotu za poprzedni rok, podatki są zwracane w ciągu 3-4 miesięcy od dnia otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów przez RT TAX. W ten sposób można ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku nawet do 4 lat wstecz!

W jaki sposób otrzymuje się pieniądze? W przypadku korzystania z usług RT TAX, norweski Urząd Skarbowy przesyła je na konto firmy. Ta po odliczeniu opłaty za wykonaną usługę (pewnien % od kwoty podlegającej zwrotowi), przesyła zwrot przelewem na konto osobiste klienta lub czekiem.

Brak tu żadnych opłat z góry i ukrytych kosztów. Oznacza to jedynie, że ubieganie się o zwrot podatku nic nie kosztuje, a opłata za usłygę jest pobierana jedynie w przypadku, gdy zwrot podatku zostanie przyznany przez Urząd Skarbowy.

Wielu Polaków pracujących za granicą nie wie o możliwości zwrotu nadpłaconego podatku lub o nim wie, ale nie ubiega się o niego, nie mając czasu lub ochoty na bieganie po urzędach i wypełnianie formularzy. Jednak korzystając z usług renomowanej firmy, takiej jak RT TAX, procedura zwrotu staje się bardzo prosta. Wystarczy wejść na stronę  www.odzyskajpodatek.pl i rozpocząć procedurę.