Zwrot podatku z Norwegii od A do Z

norwayW Norwegii, tak jak w większości krajów, pracownik płaci podatek dochodowy od wynagrodzeń. Do jego potrącania z pensji i przekazywania do odpowiedniego urzędu skarbowego zobowiązany jest pracodawca. Po zakończeniu roku podatkowego, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym, należy złożyć  roczne rozliczenie podatkowe do norweskiego urzędu skarbowego (Skatteetaten). Zanim się to zrobi, warto trochę bliżej zapoznać się z tą procedurą, bo prawdopodobnie będzie przysługiwał zwrot podatku z Norwegii.

Jak wspomniano, zeznanie podatkowe można składać już po zakończeniu roku kalendarzowego. Terminem końcowym jest zasadniczo 30 kwietnia roku następnego. Bez konsekwencji dla podatnika deklarację można dostarczyć do końca maja. Jeśli przed upływem tego terminu nie uda się złożyć zeznania, należy odpowiednio uzasadnić opóźnienie, np. oczekiwaniem na tłumaczenie dokumentów. Podanie z prośbą o przedłużenie terminu rozliczenia można złożyć elektronicznie w systemie Altinn. Niestety jeśli deklaracja podatkowa nie zostanie dostarczona do skarbówki w ustawowo określonym terminie, zwrot podatku z Norwegii może przedłużyć się nawet do 6 miesięcy.

Jeśli chodzi o sankcje za niezłożenie zeznania, to przede wszystkim Skatteetaten sam naliczy podatek automatycznie, na podstawie posiadanych informacji, bez uwzględnienia żadnych przysługujących podatnikowi ulg i odpisów. Co do kar pieniężnych, to zależą on od tego, jakiemu organowi podatnik podlega – lokalnemu urzędowi skarbowemu w gminie zamieszkania, czy Centralnemu Urzędowi Podatkowemu ds. Zagranicznych (SFU). Czytaj dalej

Zwrot podatku z Norwegii – co powinieneś wiedzieć

Jeśli legalnie pracowało się w Norwegii, to z wynagrodzenia była potrącana pewna kwota na podatek dochodowy (28%) i składka na ubezpieczenie społeczne (7,8%). Często otrzymuje się zwrot części, a czasami nawet całości odprowadzonego podatku. Nadpłata jest wynikiem istnienia różnych ulg i kwoty wolnej od podatku obowiązującej dla osób pracujących w Norwegii.  Należy wiedzieć, że rozliczenie się z norweskim urzędem skarbowym jest obowiązkowe. W przypadku rozliczenia na podstawie Inntektsoppgave – Tax Return, norweski organ skarbowy powinien otrzymać wymagane dokumenty do 31 marca, a w przypadku Selvangivelse – do 30 kwietnia. W przypadku niezłożenia zeznania, norweski fiskus wysyła upomnienie, a następnie samodzielnie dokonuje rozliczenie na podstawie posiadanych informacji – ubiegłorocznych dochodów, danych od pracodawcy itp. Przy tym nie uwzględnia jednak należnych odpisów, a oprócz tego dolicza jeszcze karę oraz odsetki.

Jeśli podatnik w ogóle nie złoży swego zeznania i zostanie rozliczony przez urząd automatycznie albo nie będzie się zgadzał z wynikiem rozliczenia, może odwołać się od decyzji urzędu. Odwołanie takie można składać do 10 lat wstecz. Na jego rozpatrzenie przez lokalny urząd skarbowy czeka się z reguły do 3 miesięcy (jeśli odwołanie zostało złożone w terminie, czyli w ciągu 3 tygodni od daty wystawienia wyniku rozliczenia) lub 6 miesięcy, jeśli zostało złożone po terminie. W przypadku odwołania do Centralnego Urzędu Skarbowego w Stavanger rozpatrywanie podania o odwołanie trwa najczęściej pół roku, a nawet dłużej. Czytaj dalej

Doradcy pomogą w zwrocie podatku z zagranicy

W przypadku pracy za granicą, uzyskujemy dochody oraz płacimy podatek od tych dochodów. Prawo podatkowe jest różne w różnych krajach. Często płacąc podatki, w zależności od naszych zarobków oraz sytuacji rodzinnej i zdrowotnej, pobierane składki mogą być wyższe niż te, które powinniśmy opłacać. Jeżeli nasze dochody są niskie, przeważnie obowiązuje nas kwota wolna od podatku. W przypadku wyższych zarobków, często mamy możliwość odliczenia pewnych wydatków od płaconego podatku. Istnieje wtedy możliwość odzyskania kwoty nadpłaconego podatku. Czytaj dalej

Zwrot nadpłaconego podatku z Norwegii

Wielu ludzi pracujących za granicą nie wie, że przysługuje im legalny zwrot nadpłaconego przez pracodawcę podatku. Wynika to z prawa podatkowego. Jeśli praca jest legalna, każdy pracodawca już od pierwszej wypłaty potrąca pracownikowi zaliczkę na podatek, którą odprowadza do miejscowego Urzędu Skarbowego.

Prawo każdego kraju przewiduje pewną kwotę w skali roku, którą można zarobić bez opodatkowania. Jeśli dochód przekroczy kwotę zwolnioną z podatku, wtedy nastąpi zwrot tylko części zapłaconej zaliczki.  Ewentualny zwrot podatku następuje na podstawie rocznego zeznania podatkowego składanego do Urzędu Skarbowego (właściwego dla miejsca zatrudnienia) w formie deklaracji podatkowej.Deklaracji tej dokonuje się na podstawie dokumentów wystawianych przez pracodawcę i ewentualnie przez Urząd Skarbowy.

W Norwegii dokumentem wystawianym przez pracodawcę (lub pracodawców, jeśli było ich kilku w danym roku rozliczeniowym) jest RF-1015B, inaczej Lonns-trekkoppgave (odpowiednik polskiego PIT-11). Informuje on o dochodach na terenie Norwegii w danym roku podatkowym. Czytaj dalej

Rok podatkowy i terminy składania zeznań

Jeżeli w danym roku zostały uzyskane dochody, które podlegają opodatkowaniu należy złożyć zeznanie podatkowe. Rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku. W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie będą nas obowiązywać pewne konsekwencje łącznie z karą za opóźnienie.  Zeznanie podatkowe można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Istnieją również inne możliwości składania zeznań podatkowych. Otrzymujemy wtedy kopię dokumentu, która jest również potwierdzeniem odbioru. Należy jednak pamiętać, że wystawianie takiego potwierdzenia nie należy do obowiązków urzędu skarbowego, dlatego warto się zapytać o tego typu potwierdzenie na kopii zeznania. Możemy również przesłać nasze zeznanie w formie elektronicznej do urzędu skarbowego, otrzymamy wtedy potwierdzenie odbioru dokumentu elektronicznego. Czytaj dalej